Медицинско лечение на ХИВ/СПИН

ХИВ е заразна вирусна болест, за която все още не са били разработени никакви антитела или лекарства. Друг вид...

КАКВО СА T-КЛЕТКИТЕ?

КАКВО СА T-КЛЕТКИТЕ? T-клетките са вид лимфоцити (бели кръвни телца). Те са важна част от имунната система. Има два основни...

КАКВО Е ВИРУСЕН ЗАРЯД?

КАКВО Е ВИРУСЕН ЗАРЯД? Анализът на вирусния заряд (ribonucleic acid levels) измерва количеството вирус на имунна недостатъчност (HIV) във...

КАК ДА ГОВОРИМ С ДЕЦА ЗА СПИН

Ключът към помагането на децата да разберат 10-те Основни Факта за СПИН е да говорим за тях често. Превърнете...

Примерен “сценарий” за практикуване на безопасен секс

Ако партньорът ти каже: Какво е това? Ти му кажи: Презерватив, скъпи/а. Ако партньорът ти каже: За какво ни...

Здраве

Следващите организации предлагат СПИН и STI ups прегледи –          Национален СПИН център –          Софийска Градска Дерматология и Винереологичен      Диспансер –          Дирматологична и Винереологична Клиника в...

Клинични Изпитания

  Критерии за обмисляне на експериментално лечение Да се приема лекарство, което не е било доказано като безопасно чрез...

Начините по които не е възможно заразяване c HIV/СПИН

Тоалетната,мивката,пиене от фонтан • Чаша,чиния, ножарски изделия • Храна,питиета • Жилища • Домашни животни • Детски играчки,спортни игри,книги •...

Алкохол, Наркотици и ХИВ

Каква е връзката между алкохола, другите наркотици и HIV? Има много наркотични средства, които хората използват или с които злоупотребяват, за...

Заразен ли съм

Ако мислите че може да сте заразени с ХИВ, тествайте се за ХИВ колкото може по-скоро. Симптомите на ХИВ...