КАКВО СА T-КЛЕТКИТЕ? T-клетките са вид лимфоцити (бели кръвни телца). Те са важна част от имунната система. Има два основни вида Т-клетки: Т-4 клетките, наричани също CD4+, са “клетки-помощници”. Те водят атаката срещу инфекциите. Т-8 клетките (CD8+), са “клетки-потисници”, които приключват защитната акция на имунната система. CD8+ клeтките могат да бъдат “убийци”, които убиват ракови клетки и клетки, заразени с вирус. Изследователи могат да разграничават T-клетките чрез специфични протеини на повърхността на клетката. Една Т-4 клетка е Т-клетка със CD4 молекули на повърхността си. Този вид Т-клетка се нарича също и „CD4 положителна“ или CD4+. ЗАЩО Т-КЛЕТКИТЕ СА ВАЖНИ ПРИ HIV? Когато вирусът на имунна недостатъчност (HIV) зарази хора, клетките, които този вирус най-често засяга, са CD4+ клетки. Вирусът става част от клетките, а когато те се умножават, за да се борят с инфекция, те произвеждат също и повече копия на HIV. Когато някой е заразен с HIV от дълго време, броят на CD4+ клетките му (неговата сума от Т-клетки) намалява. Това е знак, че имунната система е отслабена. Колкото по-малка е сумата на Т-клетките, толкова по-вероятно е лицето да се разболее. Има милиони различни семейства от Т-клетки. Всяко семейство е проектирано да се бори със специфичен вид микроб. Когато HIV намалява броя на Т-клетките, някои от тези семейства може да бъдат напълно заличени. Вие можете да изгубите способността да се борите срещу определени микроби, за борба с които са били замислени тези семейства. Ако това се случи, Вие бихте могли да развиете опортюнистична инфекция. КАКВО ОЗНАЧАВАТ НОМЕРАТА? Сумата от CD4+ клетки е ключово мерило за здравето на имунната система. Колкото е по-малък броят на тези клетки, толкова по-голяма вреда е нанесъл HIV. Според Центровете за контрол на болестта на Съединените Щати, всеки, който има по-малко от 200 CD4+ клетки, или процентно съдържание на CD4+ по-малко от 14 %, се счита за болен от СПИН. Сумите от CD4+ клетки се използват заедно с вирусния заряд за преценка, колко дълго някой ще остане здрав. Сумите от CD4+ клетки се използват също и за определяне, кога се налага да се започне с различни видове терапия с лекарства:

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment