img
За нас

Основната цел

за стартирането на този сайт е да предостави леснодостъпна и разбираема “HIV/СПИН” информация по Интернет.Няма съмнение, че има нужда от това. Броят на “HIV” позитивните мъже и жени в България нараства и всяка година се появяват нови случаи на “HIV”. Зад всеки индивид стоят няколко други, приятели и роднини.

img
20+

ХИВ лекара

img
300+

новозаразени

img
15+

Тест центрове

img
97%+

са на терапия