Клинични Изпитания

Критерии за обмисляне на експериментално лечение Да се приема лекарство, което не е било доказано като безопасно чрез широко-мащабни...

Анонимен Хив Тест

За да се предпазите от дискриминация трябва да си правите теста анонимно Теста е анонимен само ако тези които...

Посещение при Доктор

 За да намерите лекар се свържете с някоя СПИН организация и помолете за информация. Някои градове имат експерти по...

Мониториране на HIV/СПИН в България

Мониториране на HIV/СПИН в България Изследвания за наличие на HIV антитела се правят в някои от областните ХЕИнститути, областният диспансер за кожно-венерически заболявания...

Няма лечение за ХИВ

До момента все още няма лечение за ХИВ/СПИН. Покрай всичко останало, вирусът атакува част от белите кръвни телца и...

Медицинско лечение на ХИВ/СПИН

ХИВ е заразна вирусна болест, за която все още не са били разработени никакви антитела или лекарства. Друг вид...

КАКВО СА T-КЛЕТКИТЕ?

КАКВО СА T-КЛЕТКИТЕ? T-клетките са вид лимфоцити (бели кръвни телца). Те са важна част от имунната система. Има два основни...

КАКВО Е ВИРУСЕН ЗАРЯД?

КАКВО Е ВИРУСЕН ЗАРЯД? Анализът на вирусния заряд (ribonucleic acid levels) измерва количеството вирус на имунна недостатъчност (HIV) във...

КАК ДА ГОВОРИМ С ДЕЦА ЗА СПИН

Ключът към помагането на децата да разберат 10-те Основни Факта за СПИН е да говорим за тях често. Превърнете...