До момента все още няма лечение за ХИВ/СПИН. Покрай всичко останало, вирусът атакува част от белите кръвни телца и може да остане незабелязан дълго време без да предизвиква никакви симптоми. Вирусът обаче може да бъде държан в изолация с помощта на медикаменти, което драстично намалява шансовете симптомите на болестта да се проявят.

Целта на тези медикаменти е да потискат разпространението на ХИВ вируса в тялото колкото е възможно по-дълго време. Но независимо колко много медикаменти взима един заразен човек, тялото му никога не може да се отърве от вируса, тъй като не съществува лек, който да го унищожи. Ако обаче медикаментите се използват ефективно, това ще забави разпространението на вируса в тялото. Тези медикаменти, които забавят разпространението на ХИВ вируса се наричат антиретровирусни лекарства.

За да може да се потисне разпространението на вируса трябва да се използва комбинация от поне три различни антиретровирусни лекарства. Няма готова рецепта за най-добрата комбинация от лекарства – епидемиолозите трябва да намерят правилната комбинация за всеки човек индивидуално. В повечето случаи състоянието на хората, заразени с ХИВ може да бъде подобрено и животът им удължен. Лечението с медикаменти продължава цял живот и все още дава отрицателни странични ефекти у някои хора.

През 1996г. бе въведена нова група медикаменти, предназначени за потискане на протеазите. Протеазите са друг ензим необходим за завършване на деленето на вируса в заразените клетки. С навлизането на тези медикаменти смъртността сред пациентите с ХИВ/СПИН намаля, както и опортюнистичните инфекции. Основният проблем е засилващия се имунитет на ХИВ вируса към антиретровирусни лекарства.

Последствията от страничните ефекти, които антиретровирусните лекарства имат, могат да бъдат много тежки и не се знае със сигурност до какво могат да доведат. В много случаи, възможните странични ефекти на традиционните медикаменти са известни. Те могат да се появят след продължителна употреба както на традиционни, така и на нови медикаменти. Повечето от антиретровирусните лекарства, които се използват срещу ХИВ са били разработени през последните 15 години, поради което все още няма конкретни знания за евентуалните странични ефекти.

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment