За да се предпазите от дискриминация трябва да си правите теста анонимно Теста е анонимен само ако тези които правят теста не знаят твоето име, адрес или някаква друга идентифицираща информация.

 При анонимните тестове вие получавате код който отговаря на вашата кръвна проба без да разкрива вашето име. Ако си правите тест за ХИВ, независимо от резултата, бъдете внимателни на кого казвате какви са резултатите ви. Тъй като ХИВ инфекцията не се разпространява при обикновен, ежедневен контакт, няма никаква медицинска причина да казвате на вашите познати и колеги. Преди да информирате вашия лекар, го попитайте дали подобен резултат от тест трябва да бъде записан в медицинското ви досие. Тази информация е достъпна до много хора особено при евентуална хоспитализация. Не е нужно персоналът в болниците да знае дали сте ХИВ-позитивни или сте болни от СПИН за да се предпазва: стандартните мерки за сигурност които трябва да се спазват винаги и с всички пациенти са достатъчни. Все пак конфиденциалността не е на добро ниво в българските болници. Ако вземате участие в проучване за СПИН, попитайте дали писмено са зададени гаранции за вашата конфиденциалност. Тестът за ХИВ/СПИН не е обикновен медицински тест и има широк социален и юридически обсег. Ако си правите тест, независимо дали резултатът е положителен или отрицателен, другите може да си помислят че вие попадате в рискова група за СПИН и да ви дискриминират. Ако си правите тест в правителствено учреждение, вашите резултати ще бъдат част от официални правителствени архиви и недостатъчно конфиденциално запазени.

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment