Критерии за обмисляне на експериментално лечение Да се приема лекарство, което не е било доказано като безопасно чрез широко-мащабни контролирани клинични тествания, означава да се поема риск. Всяко лекарство може да има вредни странични ефекти, и по-специално при хора с понижена имунна система. Някои хора, на които им е представена сериозността на прогнозата за сериозна симптоматична HIV инфекция, са решили да рискуват, приемайки неизпитани медикаменти. Проблемът е сложен; няма окончателни отговори относно ефективността или опасностите при използване на тези лекарства. Следните принципи могат да Ви помогнат да вземете решение, дали да приемате дадено лекарство, което още не е доказало безвредността си или ефективността си при състояние на HIV:   Има ли някаква теоретична база за надеждата, че лекарството може да бъде ефективно срещу СПИН или HIV инфекция? Поощрителни ли са изследванията на пробите в епруветка? Има ли анекдотични доказателства от специалисти по болнично лечение или от заразени с HIV хора хода на лечението на СПИН, които са в подкрепа на употребата на лекарството? Знае ли се за лекарството, да има вредни странични ефекти или да е токсично? Доказателствата, предполагащи че лекарството е безопасно за употреба срещу HIV, може да бъдат базирани на опита с лекарството при други болестни състояния. Някои експериментални терапии, прилагани срещу HIV инфекция, са FDA одобрени за други ползи. Знае ли се за лекарството, че пречи на някоя ефективна терапия, която прилагате в момента? Вашият доктор може да Ви помогне да си отговорите на този въпрос. Вашият лекар не може да Ви препоръчва недоказани лечения, но може да иска да Ви посъветва относно ефикасността и безопасността на леченията, които Вие предлагате. За да решите, дали да станете обект на клинични изпитания, обмислете следните въпроси:   · Имате ли доверие на изследователите? Те сдружават ли се с реномирана изследователска институция или имат ли те уважаван Борда на директорите? Имат ли добра репутация сред хората със СПИН?   · Щe счупят ли изследователите двойния код, ако се окаже, че контролната група се справя значително по-лошо, отколкото групата, която се е подложила на лечението? (Целта на счупването на кода е, да се подложи на лечение контролната група.) Това трябва да бъде включено във формуляра за декларирано съгласие, който Вие ще бъдете помолен/а да подпишете. · Очакваните ползи от лечението за Вас превишават ли по значение риска от вредни странични ефекти? · Изследователите ще Ви позволят ли да се подложите на лечение или да приемате лекарства, различни от тези, които се проучват при тестването? · Ще бъде ли защитена Вашата конфиденциалност? · Лекарството ще бъде ли осигурено след прекратяване на изпитването? Ако е така, на каква цена (ако има такава)? · Проучването ще осигури ли консултиране или друга психологическа подкрепа по темата? · Ще получите ли някакви облаги от участието си, освен получаването на лекарството при проучването? · Ще имате ли възможност да получите достъп до всички медицински данни, събрани за Вас? Ще имате ли достъп до диагностични или прогностични тестове, които не са налични за обществото като цяло? При някои изпитвания се приемат само пациенти със СПИН, докато при други се одобряват такива с по-слаби симптоми. Някои опити включват жени и деца, а много опити изрично изключват хора, употребяващи IV наркотици. Българска агенция за лекарствените средства   Мислете за това, че всяко решение относно Вашия собствен живот е Ваше решение. Това е Вашият живот – той зависи от Вас!

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment