КАКВО Е ВИРУСЕН ЗАРЯД?

Анализът на вирусния заряд (ribonucleic acid levels) измерва количеството вирус на имунна недостатъчност (HIV) във Вашата кръв. Има различни техники за извършване на това:

  • Тестът PCR (верижна реакция полимераза) използува ензим, за да увеличи HIV в кръвната проба. После химична реакция маркира вируса. Маркерите се измерват и се използват за изчисляване на количеството вирус. Този тест се произвежда от Roche.
  • Tестът bDNA (разклонено ДНК) комбинира материал, който излъчва светлина към пробата. Този материал се свързва с HIV частиците. Количеството светлина се измерва и се превръща в мярка за изчисляване сумата на вирусите. Този тест се произвежда от Chiron.

Резултатите от PCR теста често се различават от резултатите от bDNA теста за една и съща проба. Тъй като тестовете са различни, Вие трябва през цялото време да се придържате към един и същ вид тест (PCR или bDNA), за да измервате Вашия вирусен заряд.

Вирусните заряди обикновено се представят като умножени копия на HIV в един милилитър кръв. Тестовете изчисляват до около 1.5 милиона умножени копия, и постоянно се усъвършенствуват, за да бъдат по-прецизни. Първият тест е измервал съкратено до 10,000 умножени копия. Второто поколение bDNA тестове е можело да открива до 500 копия. Сега съществуват ултра-прецизни тестове, които могат да уловят по-малко от 5 умножени копия.

Най-добрият резултат от тест за вирусен заряд е “количество недоловимо”. Това не означава, че във Вашата кръв няма вирус, а означава само, че няма достатъчно количество за тестване, което да бъде открито и изчислено. При първите тестове за вирусен заряд “количество недоловимо” означавало 9,999 умножени копия! “Недоловимото количество” зависи от прецизността на теста, използван върху Вашата кръвна проба.

Радомир Богданов е автор на множество публикации в сайта, който се фокусира върху медицинската тематика. Той е един от водещите експерти в областта на медицината и има дългогодишен опит в изследване и практика на медицината. Радомир Богданов е автор на множество статии, които са публикувани в научни журнали и медицински книги. Той се занимава с изследване и проучване на различни медицински теми и клинични случаи, като дава предложения за най-добрите методи на лечение и профилактика.

Leave a comment